ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566

คลิกดูรายชื่อที่นี่ >>คลิกที่นี่<<

ประกาศ วัดตัวตัดเสื้อสูท นักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 - ม.6 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 -ม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนเอกปัญญา ให้มาวัดตัวตัดเสื้อสูท ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 4 โรงเรียนเอกปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 >>คลิกที่นี่<<

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เข้าดูผลการเรียนได้ตามลิงค์นี้ >>คลิกที่นี่<<

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

สรุปผลการแข่งขัน และเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดอันดับ เหรียญทอง Top 10 จำนวน 2 รายการ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ติดอันดับ เหรียญทอง Top 10 จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลการประเมินนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมินศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 >>คลิกที่นี่<< หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงให้ผู้กปครองรายงานตัวได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเอกปัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565 และได้ดำเนินการสอบชิงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ความทราบแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ >>คลิกที่นี่<<

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกปัญญา สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 สนามสอบ โรงเรียนเอกปัญญา ตรวจสอบรายชื่อ >>คลิกที่นี่<<

วันระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญา ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค

ผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญา ได้แจกอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญา ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค

ผลการแข่งขัน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับกลุ่มโรงเรียน)

ผลการแข่งขัน ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับกลุ่มโรงเรียน) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกคนเลยนะครับ รายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ไปแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 >>คลิกที่นี่<<

EPY MATH-SCIENCE ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (EPY MATH-SCIENCE ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(EPY Math-Science Contest) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 >>คลิกที่นี่<<

รับเกียรติบัตร ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT เต็ม 100 คะแนน

นักเรียนที่ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT เต็ม 100 คะแนน เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฟสิมรู้ ในวันประชุมกรมการจังหวัด กาพสินธุ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตรขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฟสินธุ์

โครงการเอกปัญญาจิตอาสาพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์

โครงการเอกปัญญาจิตอาสาพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รับเกียรติบัตร คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน

รับเกียรติบัตร คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกปัญญา "ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู"

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการเพชรเอกปัญญา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการเพชรเอกปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษวันเสาร์

กิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษวันเสาร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ป.1 - ม.6 และเรียนพิเศษวันเสาร์ ระดับอนุบาล

เปิดรับสมัคร ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ในปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเอกปัญญา เปิดรับสมัคร ประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 นี้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 ผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรักและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 17- 23 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหารพบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจ

คณะผู้บริหารพบปะนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อแนะแนว และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้น ม.6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 #วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 #วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

ได้รับคักเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 #วิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

คณะได้มาตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรก ( 9 พ.ค.65) ของโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนิน การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรก ( 9 พ.ค.65) ของโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต ดร.อาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมคณะผู้บริหารทุกคน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน

เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับมัธยมศึกษา

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 1. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.Astro ม.ต้น สำหรับ ชั้น ม.1-ม.3 2. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.com สำหรับ ชั้น ม.1-ม.3 3. คอร์สเรียนล่วงหน้า สำหรับ ชั้น ม.1-ม.3 คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียน ชื่อดัง สำหรับ ชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 - ม.6 1. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.Astro ม.ปลาย สำหรับ ชั้น ม.4 - ม.5 2. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.Com สำหรับ ชั้น ม.4 - ม.5 3. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.Physics สำหรับ ชั้น ม.4 - ม.5 4. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.chemistry สำหรับ ชั้น ม.4-ม.5 5. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.Biology สำหรับ ชั้น ม.4 - ม.5 6. คอร์สเตรียมสอบ สอวน.Mลth สำหรับ ชั้น ม.4 - ม.5 . คอร์สเรียนล่วงหน้า สำหรับ ชั้น ม.4 - ม.5 8. คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 01 (เข้ามหาวิทยาลัย สายวิทย์-คณิต) ชั้น ม.6 9. คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 02 (เข้ามหาวิทยาลัย สายภาษา) ชั้น ม.6 นักเรียน มัธยม ที่ต้องการสมัครเรียนพิเศษหลักเลิกเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ให้กรอกข้อมูลการสมัครลงในฟอร์มนี้ https://forms.gle/Ub3QFdGr6x17mV7B9

มอบอุปกรณ์เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าหน้าหน่วยกู้ภัยกาฬสินร์เข้าดำเนินการช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

วันนี้เวลา16.00น.(วันที่ 8 พฤษภาคม 2565)เจ้าหน้าหน่วยกู้ภัยกาฬสินร์เข้าดำเนินการช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเพชรเอกปัญญา

เพชรถูกเจียระไน จนเป็นเพชรเม็ดงาม ออกสู่สายตาประชาชนโครงการเพชรเอกปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีแรกของเอกปัญญา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเพชรเอกปัญญา ทั้ง 8 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร กว่าจะคว้าความสำเร็จมาได้ ไม่ได้อาศัยโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต แต่อาศัยความเพียรพยายาม ในช่วงโควิดที่มาโรงเรียนไม่ได้ ก็ต้องติวออนไลน์ ติวอย่างเข้มข้นในทุกๆวิชา ขอขอบคุณนักเรียนที่อดทนสู้ โดยไม่ท้อ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้ใจโรงเรียน และสนับสนุนลูกๆในทุกๆคร้ังที่มีการติว ขอขอบคณะคุณครูทุกๆท่าน และทีมติวเตอร์ของโรงเรียน วันนี้เพชรของเราได้ถูกเจียระไนอย่างสวยงามสมกับเป็นเพชรเอกปัญญา

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 #ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน และคุณครูคนเก่ง ได้รับรางวัล การแข่งขันดังนี้ - เหรียญทอง 41 เหรียญ - เหรียญเงิน 12 เหรียญ - เหรียญทองแดง 10 เหรียญ - ชมเชย 4 รายการ - เข้าร่วม 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 70 รายการ -การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 #ระดับประเทศ โดยมีรายละเอียด ชื่อและรายการแข่งขันดังนี้ คลิก

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

ประกาศจากโรงเรียนเอกปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

สนามสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนเอกปัญญา

- สนามสอบ O-NET ป.6 โรงเรียนเอกปัญญา -ผังห้องสอบ รายชื่อนักเรียนสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 -วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดูเอกสารเพิ่มเติม คลิกเลย

รายชื่อโรงเรียนสนามเปิดศูนย์สอบประเมิน TEDET

- รายชื่อโรงเรียนสนามเปิดศูนย์สอบประเมิน TEDET สำหรับนักเรียนที่โรงเรียนต้นสังกัดไม่สะดวกจัดสอบประเมิน นักเรียนเลือกศูนย์สอบโดยการคลิกลิงก์สมัครใต้ชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้ ???? -การจัดสอบรูปแบบ Online #กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดิเอสเซนส์ (The Essence School) (online) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/7fTzQ1X3Fv9u3qqk9 คุณครูผู้ประสานงาน นางสาวสริตา พานิช โทร. 061-271-9955 รับสมัครจำกัด ประถม 1,500 คน มัธยม 1,500 คน #กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (online) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/yxSGFajv52R2UrGs5 คุณครูผู้ประสานงาน นางสาวจรรยา ทะสูง โทร. 085-910-6197 นางธารทิพย์ ศรีบูรณยานนท์ โทร. 089-177-3404 รับสมัครจำกัด ประถม 1,200 คน มัธยม 1,600 คน #ชลบุรี โรงเรียนร่มไม้ (online) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/8gLQK5nEdQBBXoVj7 คุณครูผู้ประสานงาน นางทิวาพร เรืองวรดากุล โทร.087-441-4466 รับสมัครจำกัด ประถม 42 คน #ปราจีนบุรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (online) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/kQJXUw6zpDnuNtLS7 คุณครูผู้ประสานงาน สถาพร โอ่วเจริญ โทร. 081-231-9414 รับสมัครจำกัด ประถม 100 คน มัธยม 100 คน #สุราษฎร์ธานี โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ (online) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/9A3BaRvgVWV2X2Gm8 คุณครูผู้ประสานงาน นายยุทธนา ว่องทิพากร โทร. 086-893-0740 รับสมัครจำกัด ประถม 200 คน -การจัดสอบรูปแบบ On-site #กาฬสินธุ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง (on-site) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/kc54qVVo75fct41ZA คุณครูผู้ประสานงาน นายประสงค์ สกุลซ้ง โทร.081-380-5109 รับสมัครจำกัด ประถม 100 คน มัธยม 100 คน #สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 (on-site) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/3zShH4G5a7xdmFZ57 คุณครูผู้ประสานงาน นางอรนุช บุญสนิท โทร. 095-959-0171 รับสมัครจำกัด ประถม 40 คน #ลำพูน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ (on-site) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/CdqDPHZJkuDniuYM9 คุณครูผู้ประสานงาน นางสาวณัฐนิธี กองไชย โทร. 092-889-2919 รับสมัครจำกัด ประถม 40 คน กาฬสินธุ์ #โรงเรียนเอกปัญญา (on-site) ลิงก์สมัคร: https://forms.gle/ZJqwMNJVaWWTtn9b8 คุณครูผู้ประสานงาน นางสาวดาราณี พรหมเมตตา โทร. 087-864-9116 รับสมัครจำกัด ประถม 100 คน มัธยม 100 คน -หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวก โปรดติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร 02 747 3800

เลื่อนสอบ สอบชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ ถ้วยรางวัล ของ เสริมปัญญา

สอบชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ ถ้วยรางวัล ของ เสริมปัญญา #เลื่อนสอบ -จากวันที่ 29 -30 ม.ค. 65 เป็น วันที่ 31 ม.ค. 65 -จากวันที่ 5 ก.พ. 65 เป็น วันที่ 4 ก.พ. 65 -นักเรียนมาสอบที่โรงเรีน ตามวันเวลาที่กำหนด แต่งกายด้วยชุดนักเรียน -ตรวจสอบรายชื่อ คลิกเลย

รับสมัครครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ

รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มีใจรักในการสอน มีความรับผิดชอบสูง มาเลยค่ะ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนเอกปัญญา หรือ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ Inbox ของเพจโรงเรียน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.eakpanya.ac.th/contact.php

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิรับทุนการศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิรับทุนการศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนทุน ชั้น ม.1 ................................................ นักเรียนทุน ชั้น ม.4 ================================================== ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนเอกปัญญาทุกคนด้วยนะคะ

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักเรียนทุน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเอกปัญญา .............................. - ชั้น ม.1 1.ทุนอัจฉริยภาพทางวิชาการ 2.ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ......................................... - ชั้น ม.4 1.ทุนอัจฉริยภาพทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2.ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3.ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ............................... -สอบคัดเลือก เลื่อนสอบ จากวันที่ 29 มกราคม 2565 เป็น สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ......................................

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565

ตารางสอบกลางภาค 2/2564

✎ ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ......................................................... ⚀ กำหนดสอบ วันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ......................................................... ดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1-3 มัธยมปลาย สายวิทย์ คณิต มัธยมปลาย สายภาษา สังคม

✸✸ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง และครูผู้ฝึกซ้อมทุกกิจกรรมการแข่งขันที่ได้ไปแข่งต่อระดับประเทศ ✸✸ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 จาก 79 กิจกรรม ได้ไปต่อทั้งหมด 66 กิจกรรม ตามรายชื่อในลิ้งค์นี้ คลิกเลย

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.2 - ม.3 เข้าร่วมสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 การสอบแบบออนไลน์ ❖นักเรียนระดับ ป.2 - ม.3 ❖ค่าสมัครสอบ - วิชาคณิตศาสตร์ 100 บาท - วิชาวิทยาศาสตร์ 100 บาท - สอบ 2 วิชา 200 บาท ❖สอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ ที่ 30 มค 65 ☉ ระดับประถมศึกษา - วิชาคณิตศาสตร์ 08.30 - 10.00 น. - วิชาวิทยาศาสตร์ 10.30 - 12.00 น. ☉ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - วิชาคณิตศาสตร์ 12.30 - 14.30 น. - วิชาวิทยาศาสตร์ 14.30 - 16.30 น. ทดลองสอบประเมินเสมือนจริง วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ระดับประถมศึกษา เวลา 08.30 - 12.00 น. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 - 16.30 น. สนใจสมัครสอบได้ที่ https://www.tedet.or.th/Register/EndRegister.asp ตรวจสอบข้อมูล สำหรับผู้สมัครสอบประเมิน https://www.tedet.or.th/Register/StudentId.asp รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tedet.or.th/intro/intro.html

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ Online

เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จนถึง วันที่ 14 มกราคม 2565

แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนเอกปัญญา เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งแนวปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเอกปัญญา จัดการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น 100% ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 ธันวาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 เข้มข้น

ประกาศ!! ประชาสัมพันธ์ เรื่อง #การยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น =============================== มาตรการที่ทางโรงเรียนได้จัดดำเนินการไปนั้น เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับอนุญาตให้นักเรียนระดับปฐมวัย มาเรียน On site ที่โรงเรียน

โรงเรียนเอกปัญญาได้รับอนุญาตให้นักเรียน ระดับปฐมวัย มาเรียน On site ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ไปต้นไป - โดยนักเรียนมาเรียนสลับกลุ่ม ตามกลุ่มที่ครูประจำชั้นแจ้งนะคะ - สอบถามกลุ่มเรียนของบุตรหลาน ติดต่อครูประจำชั้นได้เลยนะคะ

เปิดรับสมัคร นักเรียนทุนการศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร นักเรียนทุนการศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565 ที่ห้องวิชาการ อาคาร 5 โรงเรียนเอกปัญญา รายละเอียด ทุน ม.1 คลิกที่นี่ รายละเอียด ทุน ม.4 คลิกที่นี่

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเอกปัญญา

"ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ติดตามการเปิดภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ อ.สมเด็จ พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19" เช้านี้  (18 พ.ย. 2564) เวลา 07.30 น.  นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเอกปัญญา และโรงเรียนแซงบาดานบ้านบากวิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับโรงเรียน คณะครู และผู้บริหาร ที่กลับมาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข             จากการลงพื้นที่ พบว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งมีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ทั้งการจัดระบบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน การเว้นระยะห่างในการเข้าแถว การจัดสถานที่ในโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร ให้มีพื้นที่โล่ง พร้อมจัดจุดล้างมือไว้บริการทั่วทั้งโรงเรียน ในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอน ได้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน  คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการมีส่วนร่วม มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และมาตรการด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยจำกัดนักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 25 คน ใช้การเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน หรือจัดห้องเรียนใหม่ตามสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Online และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยที่โรงเรียนเอกปัญญา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอสมเด็จ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริด ระหว่างการเรียนออนไซต์ในห้องเรียนกับการเรียนออนไลน์จากที่บ้านในเวลาเดียวกัน ทำให้นักเรียนไม่สูญเสีย โอกาสทางการเรียนรู้         โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อให้มีการเรียนการสอนให้โรงเรียนแบบปกติหลังจากที่ต้องใช้วิธีเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งก่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษา ต่อลูกหลานกาฬสินธุ์ของเรา  ถึงแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตลอดคือการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด  อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้ทุกคนต้องปฏิบัติมาตรการ Universal Prevention for COVID-19 ด้วยการป้องกันตนเองสูงสุด คิดเสมอว่าคนใกล้ตัวอาจเป็นคนติดเชื้อและเราเองก็อาจเป็นคนแพร่เชื้อได้  ดังนั้นต้องเข้มงวดมาตรการ DMHTT ต่อเนื่อง และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง และคนในครอบครัว

แนวปฏิบัติต่างๆ ของคุณครู ในช่วงโควิด 19

ปฏิทินการมาเรียน เดือน พฤศจิกายน

แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง และนักเรียน ในการมาโรงเรียนช่วงการแพร่ระบาด โควิด

แนวปฏิบัติของผู้ปกครอง และนักเรียน ในการมาโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเอกปัญญา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาเรียน On-site

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกคน มาเรียนที่โรงเรียน (On-site) และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่ม ก กลุ่ม ข

รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ก กลุ่ม ข ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ตามมาตรฐาน Sandbox Safety Zone In School เพื่อเข้าเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ============================= รายชื่อ ป.1/1 คลิก รายชื่อ ป.1/2 คลิก รายชื่อ ป.1/3 คลิก รายชื่อ ป.1/4 คลิก รายชื่อ ป.1/5 คลิก รายชื่อ ป.2/1 คลิก รายชื่อ ป.2/2 คลิก รายชื่อ ป.2/3 คลิก รายชื่อ ป.2/4 คลิก รายชื่อ ป.3/1 คลิก รายชื่อ ป.3/2 คลิก รายชื่อ ป.3/3 คลิก รายชื่อ ป.3/4 คลิก รายชื่อ ป.4/1 คลิก รายชื่อ ป.4/2 คลิก รายชื่อ ป.4/3 คลิก รายชื่อ ป.4/4 คลิก รายชื่อ ป.5/1 คลิก รายชื่อ ป.5/2 คลิก รายชื่อ ป.5/3 คลิก รายชื่อ ป.5/4 คลิก รายชื่อ ป.6/1 คลิก รายชื่อ ป.6/2 คลิก รายชื่อ ป.6/3 คลิก

มาตราการโควิด 19

รวมมาตรการสำคัญต่างๆ ในการปฏิบัติตัว ช่วงโควิด


มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง

‼️ตรวจสอบได้เฉพาะ "นักเรียนโรงเรียนเอกชน" เท่านั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น โดยขณะนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน Online

คุณครูมุ่งมั่นที่จะสอน นักเรียนตั้งใจที่จะเรียน เพราะแบบนี้ ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

ผู้ปกครอง จากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน

โรงเรียนเอกปัญญา ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง นายเกษม จิรัฐพิกาลพงษ์ และนางดวงกมล เรืองธุระกิจ จากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ถังใหญ่ ให้กับโรงเรียนเอกปัญญา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดเงินค่าเล่าเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดเงินค่าเล่าเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่มีความสะดวกในการเข้าเรียน Online

คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน Online หรือ ไม่มีความสะดวกในการเข้าเรียน Online โดยการไปส่งใบงาน แบบฝึกหัด และสอนเนื้อหาในการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำได้ และได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการเรียน และการทำงานของนักเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นคอยกำกับติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนเอกปัญญาเปิดคอร์ส ติว สอวน. ให้กับนักเรียนมัธยม

ชั่วโมงละ 50 บาท ‼️ OMG โควิดก็มา การสอบแข่งขันต่างๆก็มี นอกจากจะเรียน Online ในตารางปกติแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน ก็ต้องติวนอกเวลาด้วย โรงเรียนเอกปัญญาเปิดคอร์ส ติว สอวน. ให้กับนักเรียนมัธยม พร้อมติวกับติวเตอร์ที่ เก่ง มากด้วยประสบการณ์ มากความสามารถ และ เจาะลึกแนวข้อสอบได้ตรงประเด็น ไม่ติวไม่ได้แล้วจ้า #การสอบแข่งขันระดับอื่นๆรอก่อนนะคะ #นักเรียนภายนอกที่สนใจ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ

งดการสอนแบบ On-site ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID–19

ประกาศโรงเรียนเอกปัญญา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เรียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online, On hand และ On demand จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการงดสอนที่โรงเรียน (On Site)

ขยายเวลาการงดสอนที่โรงเรียน (On Site)

มอบหมายให้ สายรถตู้รับ - ส่ง นักเรียน มารับหนังสือให้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนที่บ้าน

เมื่อผู้ปกครองไม่สะดวกมารับหนังสือที่โรงเรียน ก็ได้มอบหมายให้ สายรถตู้รับ - ส่ง นักเรียน สาย 2 และ สาย 7 มารับหนังสือให้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2564

รูปแบบการเรียน เป็นรูปแบบ online และ on hand

การเรียนการสอนของโรงเรียนกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียน เป็นรูปแบบ online และ on hand โรงเรียนเอกปัญญา เล็งเห็นความสำคัญของการเรียน จึงได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on hand โดยนักเรียนเรียนที่บ้าน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นการเริ่มเรียนวันแรก ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการเรียน ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเรียน ไม่ต้องกังวล เมื่อเปิดเรียนตามปกติ คุณครูจะสอนทบทวนให้อีกครั้งค่ะ

“เพชรเอกปัญญา” เพชรเม็ดงามที่พร้อมจะเจียระไน

ขอแสดงความยินดีกับ... “เพชรเอกปัญญา” เพชรเม็ดงามที่พร้อมจะเจียระไน ................................................................... ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ “เพชรเอกปัญญา” ???? ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 (จำนวน 84 ค รายชื่อตามลิ้งค์นี้นะคะ https://drive.google.com/file/d/1coucuoq4YfVRhX4A5KTYJ5Yj0Mr9MBUX/view?usp=sharing

งดการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการประเมินสถานการณ์พบว่า ปัจจุบันยังไม่อาจชะลออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สามารถขับเคลื่อนควบคู่ไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นคณะกรรมการโรคต่อติดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้มีคำสั่งที่ 5558/2560 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสถานบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน หรือใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเป็นที่เรียน (งดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอความร่วมมือผู้ปกครองรับนักเรียนกลับ เวลา 14.00 น. - 15.00 น

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือผู้ปกครองรับนักเรียนกลับ เวลา 14.00 น. - 15.00 น. สายบ้าน รับส่งเอง มารับเวลา 14.00 – 15.00 น. สายรถตู้ รับ - ส่ง รถออกเวลา 15.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่โรงเรียน #งดเรียนพิเศษ หลังเลิกเรียน ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียนพิเศษวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 #เรียนตามปกติ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียนพิเศษวันเสาร์

เรียนพิเศษวันเสาร์ ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ถึง 2 ตุลาคม 2564 วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. มีอาหารกลางวัน ในระดับอนุบาล และประถม ระดับมัธยม ไม่มีอาหารกลางวัน สนใจเรียนคอร์สไหน สมัครได้ที่ครูประจำชั้นเลยนะคะ

เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน วันจันทร์ - ศุกร์

เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ถึง 1 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. (มีรถตู้บริการส่ง นักเรียน เวลา 18.30 น. ในสาย ดังต่อไปนี้ สายบ้านโพน สายสหัสขันธ์ สายห้วยผึ้ง) สนใจเรียนคอร์สไหน สมัครได้ที่ครูประจำชั้นเลยนะคะ

เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นักเรียน สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า มาโรงเรียนทุกวันด้วยนะคะ

เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเอกปัญญา เครื่องแบบนักเรียน ระดับไหน พร้อมจำหน่าย ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ ....ขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อผู้ปกครองในปีการศึกษา 2564 และรับมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อผู้ปกครองในปีการศึกษา 2564 และรับมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง นายศาศวัต บุษบารัตน์ สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 เก่งมากๆเลยค่ะ

นักเรียนที่เดินทางไปยังพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

นักเรียนที่เดินทางไปยังพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในวันมาเรียนที่ โรงเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On Site

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง นางสาวกุลนิดา ศรีซ้ง (ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา) ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางรับนมโรงเรียน

ตารางรับนมโรงเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 - ป.6 นักเรียนโรงเรียนเอกปัญญา ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนชั้นเรียนเก่า) ให้มารับนมโรงเรียน กับคุณครูประจำชั้้นเดิม ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะ ปล.นักเรียนที่จะได้รับนม คือ #นักเรียนเก่า โรงเรียนเอกปัญญา ในปีการศึกษา 2563 ค่ะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ และ วันมอบตัวนักเรียนใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ และ วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายชื่อได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ http://eakpanya.ac.th/student64/ (นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่รายงานตัว จ่ายค่ามัดจำแล้ว ไม่ต้องมารายงานตัว) ............................................................................................................ การซื้อชุดนักเรียนในวันที่มารายงานตัว ร้านสหกรณ์มีชุดนักเรียนจำหน่ายแค่บาง Size เท่านั้น หากผู้ปกครองนำนักเรียนมาด้วย อาจได้แค่วัด Size ชุดนักเรียน ส่วนการจำหน่ายชุดนักเรียน โรงเรียนจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบภายหลัง ผู้ปกครองรอมาซื้อ ตอนที่ชุดนักเรียนมาครบทุก Size ทุกระดับชั้นได้ภายหลังค่ะ ..................................................... สอบถามเพิ่มเติม 043-861644 081-9654004 โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 #ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ (SMART Class) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม และร่วมเป็นกำลังใจให้ลำดับสำรองของเราด้วยนะคะ

เด็กหญิงลลิตา ชัยสาลี ให้มาสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 27 เมษายน 2564

#ประกาศ เด็กหญิงลลิตา ชัยสาลี ให้มาสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ไม่สามารถติดต่อได้ )

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเอกปัญญา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ขอเลื่อนวันจำหน่ายชุดนักเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันจำหน่ายชุดนักเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนใหม่

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนใหม่ สอบวัดความรู้ นักเรียนใหม่ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2564 โรงเรียนจะโทรแจ้งผู้ปกครอง และนัดมาตามวันเวลาที่กำหนด #ขอความร่วมมือ นักเรียน 1 คน / ผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้น สวมหน้ากากอนามัย ด้วยทุกคร้ังที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน และรักษาระยะห่างด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนเอกปัญญา เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน 4 อัตรา

โรงเรียนเอกปัญญา เปิดรับสมัคร ครูผู้สอน 4 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ที่ห้องธุรการโรงเรียนเอกปัญญา #ผู้สมัครที่จะสมัครตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ วันมาสมัครให้นำคอมพิวเตอร์มาด้วย เพื่อจะได้สอบปฏิบัติ สอบถามเพิ่มเติม 043-861644 081-9654004 โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา นางสาวรดา นาทองบ่อ ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ #คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา นางสาวพรธิยา พลอยสุวรรณ ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท #คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา นางสาวอาทิตยา บัญโสภา ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา นางสาวฐิติชญา สารขันธ์ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าคนเก่ง ดอกปีบทอง รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนเอกปัญญา นางสาวฐิติชญา สารขันธ์ ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ลำดับสำรอง 3 ลำดับของเรา โดนเรียกตัวแล้วนะคะ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง #ตัวจริง 1.เด็กชายก้องพิภพ จันทร์ 2.เด็กหญิงปิยธิดา คาดีวี 3.เด็กชายภัทรพล ภัทรจิตติกุล 4.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เงาะสนาม 5.เด็กชายกันติชา กรรณิการ์ 6.เด็กหญิงชญานุช ชโลธร 7.เด็กชายจิราภัทร รุ่งนามา ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (#รอบ_2) ตัวจริง ของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ............... และมาร่วมเป็นกำลังใจ และรอลุ้น ให้กับลำดับสำรองของเราที่เหลือด้วยนะคะ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สอบติดโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯทุกค รวมทั้งขอบคุณ คุณครู และทีมติวเตอร์ทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเทจนผลงานเป็นที่ปรากฎ

การประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เรื่อง การประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เงาะสนาม ได้คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลแล้ว‼️ ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลแล้ว‼️ ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อ 13 มีนาคม 2564) (สอบเมื่อ 13 มีนาคม 2564)

เรื่อง ขอเลื่อนการทดสอบความรู้พื้นฐาน

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการทดสอบความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 24 เมษายน 2564...

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 #โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประกาศ เลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2564 ออกไปก่อน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://obecimso.net/web64/index.php

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเอกปัญญา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเอกปัญญา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) 19 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 #หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบนะคะ #ผู้ปกครองติดตามเฟสและเพจของโรงเรียนได้เลยค่ะ #พัฒนาการดี_มีวินัย_ใฝ่คุณธรรม_เลิศล้ำวิชาการ โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 043-861644 หรือ 081-9654004

เรื่อง ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร้อน

เรื่อง ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 กำหนดการ พิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ สวมหน้ากากอนามัย มาด้วยนะคะ

นายพุฒิชัย คล่องดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2564 มีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย สอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2564 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเราด้วยนะคะ

เลื่อนการจัดแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

เรื่อง เลื่อนการจัดแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ระดับประเทศ

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกปัญญา

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกปัญญา เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและกำหนดการปิดภาคเรียน

เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์ เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน

เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน เริ่มเรียน วันที่ 19 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. 64 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น รับสมัครนักเรียนภายใน และนักเรียนภายนอก มีอาหารกลางวัน มีบริการรถรับส่ง. (คิดค่าบริการตามระยะทาง) สนใจสมัครเรียนพิเศษ ติดต่อครูประจำชั้น หรือ 043-861644, 081-9654004

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 1.เด็กชายก้องพิภพ จันทร์ 2.เด็กหญิงปิยธิดา คาดีวี 3.เด็กชายภัทรพล ภัทรจิตติกุล 4.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เงาะสนาม ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564(รอบ2) ตัวจริง ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และมาร่วมเป็นกำลังใจ และรอลุ้น ให้กับลำดับสำรองของเราด้วยนะคะ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สอบติดโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯทุกคน รวมทั้งขอบคุณ คุณครู และทีมติวเตอร์ทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเทจนผลงานเป็นที่ปรากฎ

กำหนด พิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนด พิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนเอกปัญญา

ทุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเอกปัญญา เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเอกปัญญา (อาคารแรก หน้าโรงเรียน)