รายละเอียดข่าว

img

วันระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญา ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค

ผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญา ได้แจกอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญา ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค