ภาพกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์ 2565

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยม ปี2565

วันแม่แห่งชาติ 2565

อบรม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2565

แห่เทียนเข้าพรรษา 2565

วันสุนทรภู่ ปี2565

เอกปัญญาจิตอาสาพัฒนาวิชาการ ปี 2565

กิจกรรมการเรียนรู้สวนปลายตะวัน

สานสัมพันธ์พี่น้องEPY 2565

ไหว้ครู 2565

เอกปัญญาวาไรตี้ครั้งที่1 2565

หาเสียงประธานนักเรียน 2565

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

เรียนพิเศษวันเสาร์ 1/2565

กิจกรรมหน้าเสาธง 1/2565

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประเมิน NT ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2564

มอบรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2564

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2564

แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564

แข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564

สานสัมพันธ์พี่น้องEPY

รับรางวัล คนเก่ง EPY ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

ผู้ว่าราชการเข้าตรวจเยี่ยงโรงเรียนเอกปัญญา

ตรวจ ATK ให้กับคุณครูและนักเรียน

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นักเรียนรับวัคซีนเข็มที่ 1

อบรมการใช้ Google Platform

รับวัคซีนเข็มที่ 1

ประเมินคุณภาพรอบ 4 แบบออนไลน์

ประชุมครูเตรียมความพร้อมจัดการเรียนแบบออนไลน์

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

MOU จีน ปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2564

รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกานต์ 2564

บัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา 2563

ค่ายวิชาการระดับประถมศึกษา 2563

มอบราววัลคนเก่ง 2563

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2563

กีฬาสีภายใน 2563

JuniorScout 2563

กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2563

กิจกรรมลูกเสือประถมต้น 2563

มอบรางวัลคนเก่ง

ทำบุญตักบาตร 2564

ปฏิบัติสร้างนวตกรรมน้องอนุบาล

มอบรางวัลคนเก่ง

วิชาดนตรี

วิชาพละของน้อง ๆ อนุบาล

วันครู 2564

ทำความสะอาดห้องเรียน

เตรียมความพร้อม ในช่วงหยุดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

วันคริสต์มาส

แข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 2563

การแข่งกันว่ายน้ำ เอกปัญญาสวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 1

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี กองลูกเสือโรงเรียนเอกปัญญา

ประชุมกรรมการแข่งทักษะโรงเรียนเอกชน 2563

ประชุมผู้บริหารตัวแทนกรรมการแข่งทักษะโรงเรียนเอกชน 2563

เข้าค่ายวิชาการ 2563

MOU วิชาการกับโรงเรียนหนองแดวิทโยดม

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ทำบุญวันออกพรรษา 2563

Concert In The Park @Eakpanya Schoo

มอบรางวัลจินตคณิต 2563

Helloween Day 2020

อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 2563

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ลูกเสือทุกระดับชั้น 2563

เอกปัญญาวาไรตี้ครั้งที่2

เรียนพิเศษวันเสาร์

แข่งฟุตซอล

Lunch Music ร้องสด เล่นสด

เอกปัญญาวาไรตี้ 2563

เวทีหนูน้อยคนเก่ง 2563

มอบรางวัลลีควิชาการ ประถมปลาย 2563

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

โครงการผู้ก่อการดี 2563

พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์น้องอนุบาล

วันแม่แห่งชาติ 2563

ไหว้ครู 2563

เลือกตั้งประธานนนักเรียน ปี2563

ถวายพระพร ร.๑๐ 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

บัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2562

เปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี2563

เรียนออนไลน์ 1/2563

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปี2563

Able ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2562

English camp ระดับอนุบาล

English camp ระดับประถม

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ก่อตั้ง

ทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

ตัวแทนจังหวัดแข่งทักษะเอกชนระดับภาค

ฟุตซอลแมตช์กระชับมิตร

เข้าค่ายศิลปะ ณ น้ำหนาว

เข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2563

กีฬาเขต 2562

ส่งท้ายปีเก่า 2562

Christmas Day 2562

รางวัลแข่งทักษะเอกชนระดับเขต 2562

JuniorScout 2562

ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2562

ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียน

เอกปัญญาวาไรตี้ 2562

กีฬากลุ่ม 8 ปี2562

มอบรางวัลศิลปหัตกรรมระดับเขต

ทำบุญตักบาตร 2562

มอบรางวัลศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

มอบรางวัลคำศัพท์ 2562

ศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ปิดคอร์สเรียนพิเศษ ต.ค.2562

กีฬาสี 2562

อบรมให้ความรู้เรื่องจราจร 2562

โครงการ "ธรรมะพัฒนาจิต" 2562

วันวิทยาศาสตร์ 2562

ทำบุญวันวิสาขบูชา 2562

จิตอาสาวันพ่อ 2562

วันแม่ระดับอนุบาล 2562

วันแม่ระดับประถม 2562

มอบรางวัลแข่งขันจินคณิต 2562

เดินขบวนแห่งเทียนเข้าพรรษา 2562

ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา 2562

เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ 2562

ไหว้ครูระดับประถม 2562

วันสุนทรภู่ ปี2562

จัดประสบการณ์สะเต็มศึกษา

ยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ 2562

เลือกตั้งประธานนนักเรียน ปี2562

รับรางวัล O-net 100 เต็ม

ทำบุญ 100 ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2562

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปี2562

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 1/2562

คอร์สซัมเมอร์ ปี 2562

เล่นน้ำสงกรานต์ 2562

รางวัลสอบ Onet 100 เต็ม ปี 2561

บัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561

มอบรางวัลแข่งขันคณิตคิดเร็ว 2561

มอบรางวัลแข่งขันทักษะเอกชน 2561

ทำบุญโรงเรียน 2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2-3 ปี2561

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ 2561

กิจกรรมแข่งทักษะระดับภาค2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4-5 2561

บรรยากาศกิจกรรมตอนเช้า2561

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1 2561

กิจกรรมลูกเสือสามัญ2561

บันฑิตน้อย2561

เปิดบ้านวิชาการ 2561