singasaritoto

meja 138

https://numbermonk.com/

SITUS ONLINE RESMI

pitung toto

phillytrainingstation

slot4d

SLOT THAILAND 777

SITUS SLOT GACOR TERBAIK DAN TERPERCAYA

sakti108

sakti108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

beta108

bigo99

ugasli

ugasli

slot depo 5k

betingslot

kera4d link alternatif

Kera4d

turbox1000

bandar togel

server thailand

meja138 login

slot online

ampera4d

jnetoto

jnetoto

https://ptsp.pa-tebingtinggi.go.id/contact/slot-pulsa/

https://ptsp.pa-tebingtinggi.go.id/contact/thailand/

https://ptsp.pa-tebingtinggi.go.id/wp-contents/

betingslot

KIJANGWIN

TOKEKWIN

pitungtoto togel

slot777

slotoppo88

TUMI123

jnetoto

jnetoto

teratai88

mawar bet

slot server luar

singoslot

kiatoto

kiatoto

kiatoto

slot dana

ugasli

slot4d

https://seo-cimahi.online/

singasaritoto

betingslot

congtoto

mayapada4d

https://lso.pentest.jatengprov.go.id/server/pragma/

kicautoto login

ayo4d

http://172.104.45.27/dana4d

APPLE4D

ugbet88

ugasli

bigo99

Wahanslot

aslidomino

berkahpoker

daftar situs slot303

mom4d togel online

mom4d togel online

https://sma-iihs.sch.id/murid/

Wahanslot

pay4d slot

https://juanc.uk/slot88

https://abanga.de/slot88

https://hardd.work/slot88

Bosku21 semi

slot gacor

cocaslot

APPLE4D

SITUS SLOT DEPOSIT PULSA

https://tp4d.garutkab.go.id/produk/thailand-asli/

Betingslot

badakslot

pitung toto

situs togel mom4d

Bandardewi

Deposit pulsa tanpa potongan

slot depo 5k

tentoto

link slot server luar

Apple4d Slot

https://sepasi.tubankab.go.id/2019tte/assetfile/css/

https://slot-afb.tumblr.com/

https://biblioteca.uch.edu.pe/wp-content/themes/joker123/

varioslot138

pspslot

bo togel

kiatoto

multisports88

evoslot168

ham303

Humastogel

deluna188

vita4d

gacor118

gacor118

siren4d

topan4d

paladin288

nano4d

sirenbola

leobola

vita4d

rslot77

ugasli

Link Login Apple4D

Link Login Apple4d

Dor77

Dor77

Dor77

cocaslot

gelek4d

bo togel

คนเก่ง EPY | โรงเรียนเอกปัญญา

คนเก่ง EPY

นางสาวพรพิมล ศิริเกษ
ด.ญ.กวินทิพย์ เหลี่ยมสิงขร
ด.ญ.จารุพิชญา มูลเหลา
ด.ญ.จิตสุภา เจริญวงศ์
เด็กหญิงวีรดา ขันนาโพธิ์
เด็กชายพชร พลายหมื่นไวย
นายภัทรพล ยุรชัย
นายรัชพล ยุรชัย
นายภากร ถนัดค้า
การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ
เด็กชายพิชณุตม์ สระทอง
นายรังสรรค์ เฉลิมศรี
นายฉัตรชกร สันติสุขธรรม
เด็กชายกิตติพศ กมลเลิศ
นายพลวัต ภูดอกไม้
นางสาวดุจฤดี พลไกรษร
การแข่งขันฟุตบอลประเภท 7 คน
นางสาวอรปรียา ภูศรีฤทธิ์
ด.ญ.วิชญาพร สาโทรัตน์
นายณภัทร เดชพงศ์พรหม
ด.ญ.มัณญาภา โชคดี ด.ช.จิรวัฒน์ พรดอนก่อ
เด็กชายณ์ฏฐกิตต์ สระทอง
เด็กชายพิชญตม์ สระทอง
เด็กหญิงพิมพันรียา กั้วกำจัด
เด็กชายปัณณวิชญ์ ประทุมวัน
เด็กหญิงจิตสุภา เจริญวงศ์
เด็กหญิงปัณณฎา ประทุมวัน
เด็กชายวีรุณอัศฆ์ ศุภมงคลเจริญ
นายญาณพัฒน์ ภูละมุล
นายคนาชัย ยี่สารพัฒน์
เด็กหญิงศิศิรา ศิริบุตร
เด็กชายธนภัทร เหลือผล
เด็กชายอภิวิชญ์ คำก้อน
เด็กชายกฤษณชัย กุคำอู
เด็กชายชิษณุชา นาเมืองรักษ์
เด็กชายชาติสยาม ศรีเมือง
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.1-3
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ชั้น ม.1-3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
เด็กหญิงพิชญธิดา วันชูเสริม
การแข่งขันสร้าง WEB APPLICATION ม.4-ม.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
เด็กหญิงอภัทชา พูลผล
นางสาวเกศรินทร์ เทนสึเอะ
นายรดิศ ขันศรี
เด็กชายวงศรร พันประสาท
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-6
การแข่งขัน Cross Words การต่อคำศัพท์ ป.4-6
การแข่งข้นต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) U.4-6
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) U.4-6
การแข่งข้นต่อสมการคณิตศาสตร์
เด็กหญิงจารุวรรณ เห็มวิพัฒน์
รางวัล ชนะเลิศ การแข่งข้นแอโรบิค ป.1-6
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
เด็กชายธนภัทร เหลือผล
เด็กชายธรรศปริชณ์ โชติช่วงนิรันดร์
เด็กหญิงณภัสนันท์ เวียงยศ
การแข่งข้นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พ้องเสียง
นายก้องเกียรติ บุดดีหงษ์
นายเสกสรร เฉลิมศรี
นายญานพัฒน์ ภูละมุล
นางสาวอภิชาดา ญาวิลาศ
เด็กชายญาณพัฒน์ ภูละมุล
เด็กหญิงนภาวรรณ ขันศรี
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยเทพ
เด็กหญิงกวินทิพย์ เหลี่ยมสิงขร
เด็กชายรัชพล ยุรชัย
เด็กชายภัทรพล ยุรชัย
เด็กชายอธิศนนท์ รื่นรมย์
เด็กหญิงวาสนา ศรีจันทร์
รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
นางสาวรังศิญา กุดแถลง
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน CROSSWORD มัธยมต้น
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด SCIENCE SHOW ประถมปลาย
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด SCIENCE SHOW มัธยมต้น
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ
นางสาวชญานินทร์ ถนัดค้า
คนเก่ง เด็กชายอินทัช กฤตภาสวรนัน
คนเก่ง เด็กชายติณณภพ ไชยยิ่ง
คนเก่ง เด็กชายสืบสกุล สานุจิตร
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง
นักกีฬาคนเก่ง เด็กชายอธิศนนท์ รื่นรมย์
นักเรียนคนเก่ง เด็กชายญาณพัฒน์ ภูละมูล
เด็กหญิงอภิชาดา ญาวิลาศ
เด็กชายกุลวัชร ฆารไสว
เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
เด็กหญิงภวรัญชน์ กำทองดี
ด.ช.คนาชัย ยี่สารพัฒน์, ด.ช.อภัทชา พลูพล
นางสาวจิรณัญญา ศิริคุณ
ด.ช.ญาณพัฒน์ ภูละมุล, ด.ช.อรปรียา ภูศรีฤทธิ์
เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
เด็กหญิงภวรัญชน์ กำทองดี
เด็กหญิงธัญชนก พิมพิศาล
ด.ญ.อภิชาดา ญาวิลาศ, ด.ช.กัมปนาท พงศ์ชินฤทธิ์
นายกวีกร สัจจญาณ
นางสาวธัญลักษณ์ สุรินทร์
นายกวีกร สัจจญาณ
นางสาวธัญลักษณ์ สุรินทร์
เด็กชายณัฐรัตน์ แสนแก้ว
นายกวีกร สัจจญาณ
ด.ญ.ศศิวิมล สุระเสน
ด.ช.ธนวัฒณ์ เหมทานนท์
ด.ช.กุลวัชร ฆารไสว
ด.ช.สุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
ด.ญ.กวินทิพย์ สังข์ทอง
ด.ช.ภัทรพล คำไสว, ด.ช.อนันตญา ศิริบุรี
ด.ช.กุลวัชร ฆารไสว, ด.ช.ธนวัฒณ์ เหมทานนท์
ด.ช.สุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์,
ด.ญ.กวินทร์ทิพย์ สังข์ทอง
น.ส.พรนิภา หันธิรัง, นายธนกร ผลสว่าง, น.ส.โสภิตนภา นาเมืองรักษ์
นายกวีกร สัจจญาณ, น.ส.อภิชาดา ญาวิลาศ, น.ส.รัญลักษณ์ สุรินทร์
ด.ญ.จิรชยาพร, ด.ญ.ศรัญญา, ด.ญ.กานต์เกล้า
นางสาวรดายุ พลเสน
เด็กหญิงอภัทชา พูลผล
ธรรพ์ณธร 4/1, ตันติกร 4/2, นเรนทร์ฤทธิ์ 4/2, ฌาเมกร 4/2, จารุกิตติ์ 4/1
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ราชเพียแก้ว
เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติช่วงนิรันดร์
เด็กหญิงกวินทิพย์ สังข์ทอง
เด็กชายวงศธร พันธประสาท
เด็กชายชาติสยาม ศรีเมือง
ด.ญ.บุญฐิสา อุทานิตย์ , ด.ญ.จุฑามาศ นันสถิตย์
เด็กหญิงพัชรธิดา ตาสาโรจน์
เด็กหญิงอรปรียา ภูศรีฤทธิ์
นายก้องเกียรติ บุดดีหงษ์
เด็กหญิงอรปรียา ภูศรีฤทธิ์
เด็กชายจีระวัฒน์ ปรีกุล
นายก้องเกียรติ บุดดีหงษ์
เด็กหญิงอนันตญา ศิริบุรี