วีดีโอกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

การเรียนการสอน แบบ Online, On hand และ On demand

ห้องเรียนออนไลน์ ???? มีการจัดการสอนหลายรูปแบบ

EPY บรรยากาศการสอน รูปแบบ Online และ Onhand

Online class