เครื่องแบบการแต่งกาย

ชุดนักเรียนอนุบาล (ชาย-หญิง)
ชุดพละอนุลาบ (ชาย-หญิง)
ชุดนักเรียน ป.1 - 3 (ชาย-หญิง)
ชุดนักเรียน ป.4 - 6 (ชาย-หญิง)
ชุดพละ ป.1 - 6 (ชาย-หญิง)
ชุดลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 (ชาย)
ชุดลูกเสือสำรอง ป.1 - 3 (หญิง)
ชุดลูกเสือสำรอง ป.4 - 6 (ชาย)
ชุดลูกเสือสำรอง ป.4 - 6 (หญิง)
ทรงผมนักเรียน (ชาย-หญิง)
แบบปักชื่อนักเรียน (ชาย-หญิง)