ภาพกิจกรรม งานราตรีเอกปัญญาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ช่วงพิธีเปิดงาน)    >> ย้อนกลับ <<