รายละเอียดข่าว

img

รับเกียรติบัตร ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT เต็ม 100 คะแนน

นักเรียนที่ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT เต็ม 100 คะแนน เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฟสิมรู้ ในวันประชุมกรมการจังหวัด กาพสินธุ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตรขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฟสินธุ์