รายละเอียดข่าว

img

โครงการเอกปัญญาจิตอาสาพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์

โครงการเอกปัญญาจิตอาสาพัฒนาวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565