รายละเอียดข่าว

img

การยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 เข้มข้น

ประกาศ!! ประชาสัมพันธ์ เรื่อง #การยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น
===============================
มาตรการที่ทางโรงเรียนได้จัดดำเนินการไปนั้น เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา