รายละเอียดข่าว

img

ประกาศ วัดตัวตัดเสื้อสูท นักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 - ม.6 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 -ม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนเอกปัญญา ให้มาวัดตัวตัดเสื้อสูท ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องพยาบาล อาคาร 4 โรงเรียนเอกปัญญา