รายละเอียดข่าว

img

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเอกปัญญา จัดการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น 100% ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 ธันวาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง