รายละเอียดข่าว

img

โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับอนุญาตให้นักเรียนระดับปฐมวัย มาเรียน On site ที่โรงเรียน

โรงเรียนเอกปัญญาได้รับอนุญาตให้นักเรียน ระดับปฐมวัย มาเรียน On site ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ไปต้นไป
- โดยนักเรียนมาเรียนสลับกลุ่ม ตามกลุ่มที่ครูประจำชั้นแจ้งนะคะ
- สอบถามกลุ่มเรียนของบุตรหลาน ติดต่อครูประจำชั้นได้เลยนะคะ