รายละเอียดข่าว

img

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
1.เด็กชายก้องพิภพ จันทร์
2.เด็กหญิงปิยธิดา คาดีวี
3.เด็กชายภัทรพล ภัทรจิตติกุล
4.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เงาะสนาม
ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564(รอบ2) ตัวจริง ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
และมาร่วมเป็นกำลังใจ และรอลุ้น ให้กับลำดับสำรองของเราด้วยนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ที่สอบติดโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯทุกคน รวมทั้งขอบคุณ คุณครู และทีมติวเตอร์ทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเทจนผลงานเป็นที่ปรากฎ