รายละเอียดข่าว

img

กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2566 โรงเรียนเอกปัญญาได้จัด กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เช้า -เย็น โดยช่วงเช้า ดร. อาคม อึ่งพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา เป็นประรานในพิมอบมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเส็จการศึกษาชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 3 มัรยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ผ่านการศึกษาทุกระดับชั้น และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประรานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมราตรีเอกปัญญาในช่วงเย็น