รายละเอียดข่าว

img

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 2565

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเอกปัญญา นำโดย นางมยุรา พาณิชย์พงศภค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะมีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการเฉพาะหน้า และให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองตระหนักเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือนีโอ จังหวัดร้อยเอ็ด