รายละเอียดข่าว

img

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงเรียนเอกปัญญาได้เปิดสอนภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจะมีคอร์สการเรียนการสอนมากมายให้เด็ก ๆ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 28 เมษายน 2566