รายละเอียดข่าว

img

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเอกปัญญา ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" โดยในงานมีการแสดงวงดนตรีของนักเรียน การแจกของขวัญวันเด็กการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียน และคุณครู โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนหน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ อย่างดียิ่ง

>>คลิกที่นี่<<