รายละเอียดข่าว

img

การแข่งขันกีฬาภายใน "เอกปัญญาเกมส์" ครั้งที่ 13

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกปัญญา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "เอกปัญญาเกมส์" ประจำปี 2565 โดยมีนายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประรานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีพาภายในครั้งนี้ ทั้งนี้การแข่งขันกีหาแบ่งเป็นกีฬาสากลประกอบด้วย ว่ายน้ำ ฟุตบอล เปตอง กรีทา เทเบิลเทนนิส และกีฬาพื้นบ้านประกอบด้วย วิ่งเก็บของ ส่งบอลลอดถ้ำ ซักเย่อ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวก้น