รายละเอียดข่าว

img

18/2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเอกปัญญา มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและพบปะพูดคุยครูประจำชั้นอีกด้วย