รายละเอียดข่าว

img

11/2564 รับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียนการสอน Onsite จากศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ดร. เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกปัญญา อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ ในโอกาสเปิดการเรียนการสอน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online ควบคู่กันไป) ของคณะครูโรงเรียนเอกปัญญา