รายละเอียดข่าว

img

6/2564 การตรวจติดตามและการรับจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ท่านเพ็ญพักตร์สุราฤทธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่านเบญจาถิตย์พิพิธนักวิชาการศึกษาชำนาญการและท่านบุญญาฤทธิ์ศิริพรรณนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มาตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ