รายละเอียดข่าว

img

2/2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ภาษาจีนและการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะYCT

โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.เกิ่งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีน จากสถาบันขงจื้๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ภาษาจีน และจัดตั้งห้องเรียนอัจริยะ YCT ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเอกปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน