รายละเอียดข่าว

img

พิธีเปิดกิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติด และอบายมุข

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนเอกปัญญา เปิดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา ปลอดภัย ไร้สารเสพติดโดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้มอบธง White Zone ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา 10 หน่วยงาน โดยนักเรียน และ คณะครูโรงเรียนเอกปัญญา พร้อมด้วยสถาศึกษาได้ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงค์ประกาศต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างสังคมให้ปลอดภัย