รายละเอียดข่าว

img

กจิกรรมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนเอกปัญญาได้จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 8 รูป เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอกปัญญา ดร.รัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค และเพื่อเป็นศิริมลคลเนื่องในในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕ (อาคารวิทยปัญญา)