รายละเอียดข่าว

img

ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับชั้น อนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงเยนเอกปัญญาได้จัดการทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้