รายละเอียดข่าว

img

โครงการอบรมนักเรียน ในหัวข้อ "พรบ. คอมพิวเตอร์และ กฎหมายเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้"

โรงเรียนเอกปัญญาจัดทำโครงการอบรมนักเรียน ในหัวข้อ "พรบ. คอมพิวเตอร์และกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้" โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอสมเด็จ