รายละเอียดข่าว

img

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเอกปัญญาจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 19 - 22 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6