img

โปรแกรมพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โปรแกรมจินตคณิต ภาษาจีน ว่ายน้ำ ดนตรีสากล มีบริการรถรับ-ส่ง

โครงการเพชรเอกปัญญา

สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการ "เพชรเอกปัญญา" มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามเต็มศักยภาพ

คุณครูกว่า 130 คน

เรามีครูผู้สอนมากกว่า 130 คน เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมการเรียนกว่า 10 โปรแกรมการเรียน ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

About Us

โรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย

The students must demonstrate a high level of academic abilities in collaboration with technological skills in order to attain a world class standard based on Thai values.
ดูทั้งหมด

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

สรุปผลการแข่งขัน และเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

Read More

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดอันดับ เหรียญทอง Top 10 จำนวน 2 รายการ

Read More

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ติดอันดับ เหรียญทอง Top 10 จำนวน 4 รายการ

Read More

ประกาศผลการประเมินนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมินศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 >>คลิกที่นี่<<
หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงให้ผู้กปครองรายงานตัวได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเอกปัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2566

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565 และได้ดำเนินการสอบชิงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ความทราบแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
>>คลิกที่นี่<<

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนทุน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกปัญญา สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 สนามสอบ โรงเรียนเอกปัญญา ตรวจสอบรายชื่อ
>>คลิกที่นี่<<

Read More

ศิษย์เก่าคนเก่ง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวพรธิยา พลอยสุวรรณ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวรดา นาทองบ่อ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกุลนิดา ศรีซ้ง

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวฐิติชญา สารขันธ์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวอทิตญา บัญโสภา

มากกว่า

10

Program

มากกว่า

1700

Students

มากกว่า

10

Project

มากกว่า

130

Teachers