รายละเอียดข่าว

img

3/2564 พิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ YCT จากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญา และศาสตราจารย์ดร. เกิ่งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีนจากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดห้องเรียนอัจริยะ YCT ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียนเอกปัญญา