รายละเอียดข่าว

img

1/2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธบมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญา ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2564 และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ทั้งนี้ได้รวมวางแผน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ในการวางแผน การเรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่นักเรียน และผู้ปกครองได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้สำเร็จ