รายละเอียดข่าว

img

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูและบุคลากรทางกาศึกษาโรงเรียนเอกปัญญา ได้นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โดยระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดกาพสินธุ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดมุกดาหาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสกลนคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดอุบลราชธานี และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดอุดรธานี