รายละเอียดข่าว

img

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 26 สิงทาคม 2565 ดร.ปรีดา ลำมะนา ที่ปรึกษาโรงเรียนเอกปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันวิทยาศาสตเห่งชาติ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบระบาทสมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย