รายละเอียดข่าว

img

เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)