รายละเอียดข่าว

img

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่เข้มแข็ง

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเอกปัญญา จัดอบรมชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาบุคลากร สู่องค์การที่เข้มแข็ง" เพื่อเติมเต็มและสร้างพลังกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยดร.ตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน วิทยากรที่มากด้วยความสามารถมาให้การอบรมในครั้งนี้