รายละเอียดข่าว

img

อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding

วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเอกปัญญาได้ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เพื่อสร้างนวัตกรรม
????ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร