รายละเอียดข่าว

img

13/2564 การตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับการตรวจโควิด COVID-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kid (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเอกปัญญา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำหรับโรงเรียนที่เปิดเรียน Onsite ผลปรากฏว่า ทั้งหมดผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ
ทั้งนี้โรงเรียนเอกปัญญา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำหรับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ