รายละเอียดข่าว

img

10/2564 การตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจเยี่ยม การเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยมี นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ ประธานกรรมการการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จ สาธารณสุขสมเด็จ เทศบาลสมเด็จ กำนันตำบลสมเด็จ

โรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยค่ะ