รายละเอียดข่าว

img

9/2564 การฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเอกปัญญาอายุ 12-17 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ปรีดา ลำมะนา คณะผู้บริหาร และคุณครูประจำชั้น ควบคุม ดูแล ตรวจเช็คความเรียบร้อย

ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ ที่อำนวยบริการฉีดวัคชิน Pfizer ให้แก่เด็กนักเรียน