รายละเอียดข่าว

img

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เปิดรับสมัครถึง 19 พฤศจิกายน 2564

สอบแข่งขัน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ประเภทการแข่งขัน
1.อัจฉริยภาพด้านคณิต – วิทย์
(ค่าสมัคร 300 บาท)
2.อัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ
(ค่าสมัคร 150 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-ป.3)
2.ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
3.มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ
กดเลย

สนใจสมัคร กรอกข้อมูลลงฟอร์มนี้ได้เลยค่ะ
คลิกที่นี่