รายละเอียดข่าว

img

7/2564 ประชุมผู้ปกครองโครงการเพชรเอกปัญญาทางออนไลน์

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเอกปัญญาประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเพชรเอกปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google meet เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการดำเนินการตลอดโครงการเพชรเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้