รายละเอียดข่าว

img

5/2564 การประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 16.30 นโรงเรียนเอกปัญญาได้รับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์) การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเอกปัญญาคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. ดร. วราภรณ์วงศ์ตาประธานคณะกรรมการ 2. ดรวิชนีย์ทศศะกรรมการ 3. ดร. วิไลวรรณสิทธิกรรมการการประเมินดำเนินการไปด้วยกัลยาณมิตรโดยมีนางมยุราพาณิชย์พงศภัคผู้รับใบอนุญา / ผู้จัดการดร. ปรีดาลำมะนาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งที่ปรึกษาโรงเรียนคณะผู้บริหารและคณะครูพร้อมบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนำเสนอผลงานปีการศึกษา 2560-2562 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินราบรื่นและเรียบร้อยครบถ้วนตามกระบวนการการประเมินที่สมศ. กำหนดการประเมินภายนอก (สมศ.) เป็นการประเมินครั้งแรกของโรงเรียนเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น