Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


สายตรงผู้อำนวยการ
0910607370,0812806611
arada208@hotmail.com
โรงเรียนเอกปัญญา

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มต่างๆ
ตารางกิจกรรมของนักเรียน
วีดิทัศน์ของโรงเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียน
ปฎิทินโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียน
เมนูอาหารกลางวัน
รถโรงเรียน
อาคารสถานที่
เรื่องเล่า
บุคลากร
 รายชื่อและเบอร์ติดต่อครู
สมัครงาน
อ่าน E-book
ติดต่อโรงเรียน
เข้าเรียน e-learning
เช็ค E-mail
รายชื่อนักเรียนป.1-6
สำหรับครูประถมเพื่อกรอกคะแนนเก็บ
(ปลายภาคเทอม 2/2557)
ตัวอย่างข้อมูลบุคลากรเพื่อนำเข้า
ระบบMAS
ดาวน์โหลดรายละเอียดนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 1-6
ดาวน์โหลดแบบเรียนเสริม
(ปก/คำนำ/สารบัญ)
ดาวน์โหลดแบบเรียนเสริม
(ส่วนเนื้อหาแบบมีเลขหน้า)
ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียน
กิจกรรมชุมนุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม วิเคราะห์ผู้เรียน
แบบฟอร์มใบแจ้งคะแนนสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายชื่ออนุบาลปี57 ส่งโรงพยาบาล
รายชื่อนักเรียนประถม ปี 2557
โปรแกรมคำนวณอายุ
บัญชีรายชื่อนักเรียนเพื่อรับบริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2557)
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง (2557)
รายชื่องานวิจัย (ดูได้เฉพาะครู)
ดาวน์โหลดสรุปการรายงาน
พัฒนาการนักเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการสอน
เทคนิคการคุมชั้นเรียน
ดูผ่าน Internet Explorer เท่านั้น

 

free geoip

 

 

 

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิปวิดีโอของโรงเรียน.....

การแสดงวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเอกปัญญา
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 4-5 มีนาคม 2556
ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาน้ำทิพย์
บรรยากาศการสอบพัฒนาการก่อนเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1-3 และ สอบเข้าชั้น ป.1 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมวันคริสมาต์มาส
วิดิทัศน์การศึกษา