สายตรงผู้อำนวยการ
0879737067
arada208@hotmail.com
โรงเรียนเอกปัญญา

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มต่างๆ
ตารางกิจกรรมของนักเรียน
วีดิทัศน์ของโรงเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียน
ปฎิทินโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียน
เมนูอาหารกลางวัน
รถโรงเรียน
อาคารสถานที่
เรื่องเล่า
บุคลากร
 รายชื่อและเบอร์ติดต่อครู
 หมายเลขโทรศัพท์
รถตู้รับ-ส่งนักเรียน
 ตารางเวรครูโรงเรียนเอกปัญญา
 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สมัครงาน
อ่าน E-book
ติดต่อโรงเรียน
เข้าเรียน e-learning
เช็ค E-mail
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล ปี 58
แบบฟอร์มใบแจ้งคะแนนสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1/2558 ห้องปกติ
แบบฟอร์มใบแจ้งคะแนนสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1/2558ห้องG
รายชื่อนักเรียนป.1-6
เพื่อกรอกคะแนนเก็บ
(ปลายภาคเทอม 1/2558)
รายชื่อนักเรียนป.1-6
เพื่อกรอกคะแนนเก็บ
(ปลายภาคเทอม 2/2557)
ตัวอย่างข้อมูลบุคลากรเพื่อนำเข้า
ระบบMAS
ดาวน์โหลดรายละเอียดนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 1-6
ดาวน์โหลดแบบเรียนเสริม
(ปก/คำนำ/สารบัญ)
ดาวน์โหลดแบบเรียนเสริม
(ส่วนเนื้อหาแบบมีเลขหน้า)
ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียน
กิจกรรมชุมนุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม วิเคราะห์ผู้เรียน
แบบฟอร์มใบแจ้งคะแนนสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายชื่ออนุบาลปี57 ส่งโรงพยาบาล
รายชื่อนักเรียนประถม ปี 2557
โปรแกรมคำนวณอายุ
บัญชีรายชื่อนักเรียนเพื่อรับบริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2557)
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง (2557)
รายชื่องานวิจัย (ดูได้เฉพาะครู)
ดาวน์โหลดสรุปการรายงาน
พัฒนาการนักเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการสอน
เทคนิคการคุมชั้นเรียน
ดูผ่าน Internet Explorer เท่านั้น

 

free geoip

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2558

 

ปีการศึกษา 2557
 
 

 

 

วิดิทัศน์การศึกษา