Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มต่างๆ
ตารางกิจกรรมของนักเรียน
วีดิทัศน์ของโรงเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียน
ปฎิทินโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียน
เมนูอาหารกลางวัน
รถโรงเรียน
อาคารสถานที่
เรื่องเล่า
บุคลากร
สมัครงาน
อ่าน E-book
ติดต่อโรงเรียน
เข้าเรียน e-learning
เช็ค E-mail
ตัวอย่างข้อมูลบุคลากรเพื่อนำเข้า
ระบบMAS
ดาวน์โหลดรายละเอียดนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 1-6
ดาวน์โหลดแบบเรียนเสริม
(ปก/คำนำ/สารบัญ)
ดาวน์โหลดแบบเรียนเสริม
(ส่วนเนื้อหาแบบมีเลขหน้า)
ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียน
กิจกรรมชุมนุม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม วิเคราะห์ผู้เรียน
แบบฟอร์มใบแจ้งคะแนนสอบกลาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายชื่ออนุบาลปี57 ส่งโรงพยาบาล
รายชื่อนักเรียนประถม ปี 2557
โปรแกรมคำนวณอายุ
บัญชีรายชื่อนักเรียนเพื่อรับบริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2557)
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูง (2557)
รายชื่องานวิจัย (ดูได้เฉพาะครู)
ดาวน์โหลดสรุปการรายงาน
พัฒนาการนักเรียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนการสอน
เทคนิคการคุมชั้นเรียน
ดูผ่าน Internet Explorer เท่านั้น

 

 

free geoip

 

 

                                                                                      
                     สายด่วนถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเอกปัญญา
                            รายชื่อและเบอร์ติดต่อครูโรงเรียนเอกปัญญา
 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ.....  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------